Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – komentáře

Udělujete tímto souhlas správci, kterým je Martin Lacina, Vidče 524, 75653 Vidče, IČO: 07456794, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ v Rožnově pod Radhoštěm pod č. j. ZIV/2420/2018/Ko/4 (dále jen „Správce“), aby zpracovával ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 • Jméno
 • e-mailová adresa,
 • komentář,
 • IP adresa.

Jméno, e-mailová adresa a komentáře budou zpracovány za účelem identifikace autora příspěvku a vložení komentáře.

IP adresa bude zpracována za účelem prevence před cílenými útoky na server Správce.

Osobní údaje budou zpracovávány, dokud souhlas neodvoláte.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz ke zrušení odběru v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání komentáře.

Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel webhostingu, společnost společnost WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika IČ: 28115708.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky pro zasílání novinek na e-mail

Udělujete tímto souhlas správci, kterým je Martin Lacina, Vidče 524, 75653 Vidče, IČO: 07456794, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ v Rožnově pod Radhoštěm pod č. j. ZIV/2420/2018/Ko/4 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával vaši e-mailovou adresu.

E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje budou zpracovávány, dokud souhlas neodvoláte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel marketingového softwaru, společnost Sendinblue SAS – Politique de confidentialité 55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, France
 • poskytovatel webhostingu, společnost WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika IČ: 28115708,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.