Zřícenina hradu Rožnov (Hradisko)

Rožnovský hrad - brána

Zřícenina rožnovského hradu se nachází na kopci Hradisko (522 m.). Na něj se dostanete po naučné stezce Hradisko nebo po modré značce. Výchozím bodem je rožnovská část Bučiska, osada Hradisko poblíž zříceniny nebo obec Vidče.

Přestože rožnovský hrad rozebrali místní domorodci, dochovala se z něj brána, částečně lze vidět obrysy zdí a po obvodu je dodnes zřetelný val a příkopem. Okolí Hradiska je zarostlé starým smíšeným lesem. Zřícenina je volně přístupná.

Rožnovský hrad - brána z vnitřního nádvoří
Rožnovský hrad z vnitřního nádvoří

Historie Hradu

Rožnovský Hrad nechal okolo roku 1267 postavit olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka. Kvůli blízkosti hranic s Horními Uhrami (dnešní Slovensko), sloužil hrad k ochraně moravských hranic. Na hradě sídlil biskupský man Bohuslav z Krásna, který je prvním známým majitelem hradu, o němž se dochovala písemná zmínka z roku 1310. Samotný hrad se několikrát rozšiřoval, zejména o valy, příkopy, parkánové hradby a později i o bastiony.

  • 1267: Kolem tohoto roku byl hrad Rožnov údajně postaven,
  • 1310: První písemná zmínka o hradu,
  • 1372: První zmínka o majiteli hradu: Vok I. z Kravař, poté páni z Cimburka a páni z Pezinku,
  • 1505 : Kunštátové,
  • 1526: Jaroslav ze Šelemberka,
  • 1535: Jan z Pernštejna,
  • 1539: Kvůli loupežníkům, kteří obsadili hrad, jej nechal král Ferdinand I. obsadit a zničit,
  • 1660: Po provizorních opravách sloužilo předhradí k hospodářským účelům,
  • Konec 17. století: Hrad byl znova opuštěn,
  • Druhá polovina 19. století: rožnovští obyvatelé dostali povolení rozebrat zbytky hradu a přestavit (do té doby dřevěné) městské domy. 1

Nedávno byla poblíž vrcholu postavena vyvýšená dřevěná vyhlídka směrem k Rožnovu, kterou ale nechali úředníci zlikvidovat kvůli nevyřízenému povolení. Díky, že si vás platíme.

Hrad Rožnov v zimě
Výhled na zimní hrad Rožnov z jeho valu

Naučná stezka Hradisko

Na naučné stezce Hradisko se dozvíte mnoho zajímavého o přírodě okolí Rožnova. Její tabule informují o místních loukách, lesích, tůních či řece Bečvě, ale také o geologii a historii hradu. I když byla stezka v minulosti delší a měla 3 okruhy, dnes měří jen kolem 3 km v blízkosti hradu a má relativně nízkou náročnost. Za pozornost stojí lipová alej vedoucí z Rožnova na Hradisko či staré stromy včetně lip starých více než 250 let u statku pod hradem.

Cedule z naučené stezky Hradisko
Cedule naučné stezky o historii hradu (lze rozkliknout)

Zřícenina hradu Rožnov a naučná stezka Hradisko jsou skvělým místem pro poznání historie a přírody okolí Rožnova pod Radhoštěm. Doporučuju toto místo navštívit a prozkoumat jeho krásy.

Výlety